שם

משפחה

תיאור תפקיד

ועד מנהל

אור-לי

ניב

יו"ר

 

סיון

גולדברג

חבר ועד

 

איילה

שני

חברת ועד

 

אלעד

רוזגוביץ'

חבר ועד

 

רן

זיסר

חבר ועד

 

אבי

לוי, רו"ח

חבר ועד

  זיוה גבאי חברת ועד
 

ניר

שוהם

חבר ועד

 

נילי (מגי)

איצקו ששון

חברת ועד

 

אילן

טל ניר

חבר ועד

       

ועדת ביקורת

מנחם

טפר

יו"ר ועדת ביקורת

       

ביקורת

מנחם

צמח , רו"ח

מבקר פנים

ביקורת

יואל

טולדנו, רו"ח , BDO

רואה חשבון מבקר

יועץ משפטי

מוטי

בר-לב, עו"ד

יועץ משפטי

       

מטה

שרון

אבן-טוב

מנכ"ל

מטה

זהר לילי

חלקון

מזכירת דירקטוריון ומנהלת לשכה