בניית הסכמות

להבדיל מגישור, המיועד לפתור סכסוכים, תהליך בניית ההסכמות מיועד למנוע מראש את היווצרותם, לגבש הסכמות בין בעלי עניין מרובים, וליצור תקשורת חיובית, דיאלוג, בניית אמון ופעולה משותפת.

תחום התחדשות עירונית מתאים במיוחד לתהליכי בניית הסכמות.

תהליכי התחדשות עירונית הינם ממושכים, מורכבים, עם מספר רב של שחקנים ובעלי תפקידים, יש אינטרסים נוגדים והצלחתם תלויה בקבלת החלטות רבות, הן אישיות ובעיקר משותפות. לעיתים נדרשות החלטות של עשרות אם לא מאות דיירים, דבר המהווה קרקע פורה לסכסוכים. תהליכי בניית הסכמות בהנחיית מגשרים מקצועיים, העוסקים בתחום, מהווים בסיס מצוין לבניית אמון והעלאת מערכת היחסים על מסלול של שיתוף פעולה בין השחקנים המרכזיים: הדיירים – היזם – הקבלן- רשויות התכנון, לרבות שלל הנציגים ובעלי המקצוע הלוקחים חלק בתהליך מטעמם של הצדדים הללו.

בעיר גבעתיים יש כ- 100 יוזמות של מתחמי בנייה בשלבים שונים, והעיר כולה מהווה פוטנציאל להתחדשות עירונית. כתוצאה משיתוף הפעולה בגבעתיים בין מרכז הגישור בקהילה למנהלת הרשות להתחדשות עירונית, חלק ממגשרי המרכז עברו הכשרה של הרשות להתחדשות עירונית והמטרה היא כי מרכז הגישור ילווה תהליכי התחדשות עירונית, מתהליכי שיתוף ציבור, נציגויות דיירים, הכשרות, ותהליכי בניית הסכמות ויישוב סכסוכים במקרה של קונפליקטים פרטניים.

מרכז הגישור ומנהלת הרשות להתחדשות עירונית בגבעתיים קיימו מעגלי שיח לנציגויות דיירים -  במתחמי פינוי בינוי –"מדברים התחדשות עירונית" בנושאים: סוגיית הדייר הסרבן, סוגיית התמורה ובעלי המקצוע.

מרכז הגישור עורך תהליכי בניית הסכמות בבתים משותפים בתהליכי תמ"א ופינוי בינוי.