מרכז הגישור כמרכז למידה

מרכז הגישור הפך למרכז למידה, בו הוא מעביר הכשרות בתחום יישוב סכסוכים בקהילה ומחוצה לה.

דוגמאות להכשרות אשר מתקיימות במרכז הגישור:

למגשרים: קורס גישור משפחה, קורס גישור למגשרי משפחה תוך התמחות בקהילה הלהט"בית, קורס גישור בסיסי ופרקטיקום (התמחות בגישור).

לעובדי הרשות המקומית: קורס גישור בסיסי וקורסי התמודדות עם קונפליקטים בעבודה, בו מקבלים עובדי המחלקות והאגפים השונים כלים כיצד להתמודד עם קונפליקטים במהלך עבודתם, תוך התייחסות למאפיינים הייחודיים של תחומי העיסוק. קורסים אלו מועברים ע"י מגשרות המרכז שבמקצוען הן יועצות ארגוניות: חני נחשון וענבל קהא צור ומנהלת המרכז, דורית קראוס שחר.

מרכז הגישור בגבעתיים משתתף באופן קבוע ומעביר הכשרות בתחומי עיסוקו במסגרת כנס "גישורים", למגשרים בקהילה בכל רחבי הארץ בנושאים ייחודיים בו למרכז יש ייחודיות בהתמחות ובמיוחד בתחום יחסי העבודה.