קול קורא

קול קורא
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
קול קורא להצטרפות למאגר לתפקידי עובדים כללים שעתיים לפי קריאה מעת לעת בעמותת קהילתיים פומבי 26/01/2023

עבור לארכיון המכרזים