שם

משפחה

תיאור תפקיד

ועד מנהל

אור-לי

ניב

יו"ר

 

סיון

גולדברג

חבר ועד

 

רות

ברונשטיין

חברת ועד

 

מושיק

גולדשטיין

חבר ועד

 

רן

זיסר

חבר ועד

 

אבי

לוי, רו"ח

חבר ועד

  זיוה
 
גבאי
 
חברת ועד
 

אורית

גור-כהן

חברת ועד
 

ניר

שוהם

חבר ועד

 

רונית

לוי

חברת ועד

 

נילי

איצקו ששון

חברת ועד

  נעמה
 
זלצמן
 
חברת ועד
  אילן
 
טל ניר
 
חבר ועד

ועדת ביקורת

רו"ח אילן 

ששון

יו"ר ועדת ביקורת

       

ביקורת

מנחם

צמח , רו"ח

מבקר פנים

ביקורת

יואל

טולדנו, רו"ח , BDO

רואה חשבון מבקר

יועץ משפטי

מוטי

בר-לב, עו"ד

יועץ משפטי

       

מטה

שרון

אבן-טוב

מנכ"ל

מטה

ליאב

כהן

מזכירת דירקטוריון ומנהלת לשכה