פרטי הרוכש/ת (חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחהטלפון ניידדוא"ל

פרטי האירוע לגביו נשלחת בקשת ביטול העסקה

מדיניות החזרת כרטיסים (ביטול עסקאות): בקשה לביטול עסקה יש לשלוח בכתב, לא יאוחר מ 48 שעות לפני מועד האירוע, באמצעות טופס זה. לא ניתן לבטל עסקה באופן חלקי. לדוגמה: לא ניתן לבטל כרטיס אחד מתוך שלושה שהוזמנו באותה ההזמנה/תשלום. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין האירוע לבין הפרטים, יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר או השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה, או עד 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם (בהתאם לחוק הגנת הצרכן 1981). דמי הביטול ינוכו מעלות הכרטיס ללא דמי הטיפול. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם, או אי התאמה בין האירוע לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי הספקים, לא יבוצע חיוב בדמי ביטול כלשהם. במקרה של ביטול אירוע ע"י העמותה או מפעיליה, הרוכשים יקבלו החזר מלא.
הצהרת המבקש/ת
הצהרת המבקש/ת (חובה) שדה חובה
Browser not supported