דיאלוגים קהילתיים

דיאלוג קהילתי הוא גישה בפיתוח קהילתי, אשר שמה את הדגש על הקולות השונים בקהילה ועל האופן בו הם יכולים להשפיע על התפתחות הקהילה. מרכז הגישור בליווי מגשרת במרכז הגישור, ד"ר רויטל חמי זינימן, מהתכנית ליישוב סכסוכים ומו"מ באוני' בר-אילן, פיתח מודל לדיאלוג קהילתי החל מאיתור ומיקוד הקונפליקט, איתור הצדדים לקונפליקט וגיוסם ועד לקיום מעגלי שיח.

מרכז הגישור מקיים דיאלוגים קהילתיים בנושאים קונפליקטואליים בחיי הקהילה, תוך מתן אפשרות ביטוי לכל הקולות בשקיפות מקסימלית על מנת להשפיע על קבלת ההחלטות, לדוגמה:  שימוש בגינות במרחב הציבורי, בית כנסת, ופאבים בסביבת מגורים.

בעקבות השינוי הדמוגרפי בגבעתיים ומעבר צעירים להתגורר בעיר, חלו שינויים סביבתיים ותרבותיים והרחוב הראשי הפך למקום בילוי של צעירים בפאבים ובארים שקמו בסביבה הוותיקה. בעקבת סכסוכים רבים בין בעלי פאב לשכניהם, קיים מרכז הגישור מעגלי שיח עם בירות, בהם השתתפו: בעלי הפאבים, השכנים של כל פאב ובעלי התפקידים הרלבנטיים ברשות המקומית לרבות השיטור. הפתרונות אשר עלו מבוססים על תקשורת ישירה בין הצדדים, פתרונות נקודתיים (כמו מעצור של עוצמת המוזיקה), שקיפות באשר למדיניות, ובעיקר מתן אפשרות להמשכיות התהליך במרכז הגישור.

בעקבות הערעור בדו-קיום, ערבי-יהודי במבצע "שומר חומות" והמסר לדו-קיום בין שני ראשי הערים,  קיים מרכז הגישור מעגלי הקשבה "שיח נשי ישראלי"- בין שתי ערים: כפר קאסם וגבעתיים - המשתתפות: נשות חינוך, פעילות חברתיות ותלמידות במועצות נוער משתי הערים. במפגש העלו רעיונות לשיתוף פעולה מתמשך בין  הערים, כמו למידה משותפת, הכרה הדדית של התרבות החל מהגיל הרך ועוד. מפגש גומלין בין קבוצת תלמידות בבתי הספר קלעי ותיכון כפר קאסם התקיים בעיר כפר קאסם תוך ציפייה להמשך קשרים בין שתי הערים.

 

שבוע "דיבור חדש"

"דיבור חדש" הוא שבוע הגישור והדיאלוג בקהילה, הוא שבוע שיא ארצי של מרכזי הגישור ונערכים בו מאות אירועים ברחבי הארץ על מנת לחשוף את הקהילות למרכזי הגישור.

מטרות השבוע:
  • להגביר את מודעות הקהילה למרכז הגישור והדיאלוג בקהילה המקומית ולשירותים הניתנים על ידו לתושבים
  • חיזוק וחידוש שותפויות המסייעות לביסוס המרכז ברשות המקומית
  • חיזוק תחושת הלכידות בין קהילת מגשרי המרכז על ידי עשייה רחבה משותפת
  • הזדמנות לקיום פעילויות רבות לקידום שפה גישורית בקהילה

בכל שנה עורך מרכז הגישור בגבעתיים  פעולות לחשיפת מרכז הגישור מול ילדים, נוער, מבוגרים שותפים בקהילה כמו מרכזי קהילתיים, השיטור הקהילתי, אגפים שונים. מרכז הגישור מקיים גם דיאלוגים קהילתיים בנושאים קונפליקטואליים בקהילה כמו בנושאי התחדשות עירונית, גינות ציבוריות ועוד.

לעיון בכתבה מדברים התחדשות עירונית בגבעתיים