החזון של המרכז הוא שהתקשורת בקהילה תהיה תקשורת בונה ומקרבת, שתקדם את החיים במשותף לטובים וסובלניים יותר עם הפנים לקהילה.

"מרכז גישור ובניית הסכמות יהווה בית לתקשורת מכבדת ולפתרון קונפליקטים בקרב תושבים, הרשות המקומית, עסקים וקהילות ע"י מתן מידע, סדנאות ושירותי יישוב סכסוכים, בניית הסכמות וגישור מקצועיים.

המרכז יעמיק את שיתופי פעולה עם נותני שירות אחרים בקהילה, על מנת ליצור תרבות של הקשבה ודיאלוג בקהילה, בחינוך, במשפחה, בעבודה, בעסקים, בין שכנים ובין תושבים לרשות.

מטרות המרכז

את מרכז הגישור מנחות ארבע מטרות מרכזיות:

  1. הנחלת השפה הגישורית בקהילה.
  2. הענקת שירות מקצועי, נגיש, יעיל וזמין ליישוב סכסוכים בהסכמה.
  3. יצירת דיאלוג ובניית הסכמות בנושאים בעלי אופי קהילתי.
  4. להוות "מוקד ידע" אליו יפנו תושבים ונותני שירותים ברשות המקומית בכל מקרה של קונפליקט בין אדם לחברו, עובד-מעביד, בעל עסק ולקוח ובין התושב לרשות המקומית.