עמותת קהילתיים הינה עמותה עירונית בבעלות מלאה של עיריית גבעתיים. העמותה הוקמה בשנת 2015 והיא פועלת לרווחת תושבי העיר גבעתיים בתחומי תרבות ופנאי, קהילה, ספורט קהילתי וחינוך בלתי פורמלי.

העמותה הוקמה על מנת לאגד את הטיפול והמשאבים בתחומים עליהם הופקדה, ליצור סינרגיה בין תחומים אלו,לייעל את תהליכי הרכש והתקציב ולחסוך בהם. כל ההכנסות מוחזרות לתוך פעילות העמותה על מנת להרחיב את מגוון השירותים אותם מספקת העמותה.

העמותה נותנת מענה רחב לכלל פלחי האוכלוסייה ופועלת בשיתוף פעולה מלא עם אגפי העירייה השונים לצורך כך.

 

שם

משפחה

תיאור תפקיד

ועד מנהל

אור-לי

ניב

יו"ר

 

סיון

גולדברג

חבר ועד

 

איילה

שני

חברת ועד

 

אלעד

רוזגוביץ'

חבר ועד

 

רן

זיסר

חבר ועד

 

אבי

לוי, רו"ח

חבר ועד

 

ניר

שוהם

חבר ועד

 

נילי (מגי)

איצקו ששון

חברת ועד

 

אילן

טל ניר

חבר ועד

       

ועדת ביקורת

מנחם

טפר

יו"ר ועדת ביקורת

       

ביקורת

מנחם

צמח , רו"ח

מבקר פנים

ביקורת

יואל

טולדנו, רו"ח , BDO

רואה חשבון מבקר

יועץ משפטי

מוטי

בר-לב, עו"ד

יועץ משפטי

       

מטה

שרון

אבן-טוב

מנכ"ל

מטה

זהר לילי

חלקון

מזכירת דירקטוריון ומנהלת לשכה